Měď A SPECIÁLNÍ SLITINY MĚDI

Měď je jedním z několika málo kovů, se kterými se člověk setkal při svém vývoji nejdříve, cca. Před 8000 lety. Již v roce 3800 před n.l. jsou zaznamenány zprávy o rudných dolech na Sinajském poloostrově a od let 3000 p.n.l. o těžbě mědi na Kypru. V tomto období již byly užívány první slitiny mědi, a to bronzy. Od této doby využívá měď lidstvo nepřetržitě a její význam soustavně roste. Měď je kov červenavé barvy o relativní atomové hmotnosti 63,546. Měď je krychlový minerál, relativně nejhojnější ryzí kov vyskytující se v přírodě.

Má výbornou elektrickou vodivost. Jako mezinárodní standard byla pro měkkou měď určena vodivost 58 mΩˉ¹mmˉ². Elektrická, ale i tepelná vodivost mědi klesá se zvyšujícím se obsahem nečistot. Důležité je proto znát přesné použití mědi. Proto výrobci vyrábějí několik druhů mědi podle obsahu kyslíku a podle obsahu dezoxidující přísady. Pro určitou orientaci je uveden následující přehled mědí: Cu-ETP je elektrolytická měď má své použití v elektrotechnice (různé elektrotechnické vodiče), stavebnictví, strojírenství i chemickém průmyslu. Je však nevhodná pro použití za zvýšených teplot (nad 370 °C) v redukčních atmosférách, protože křehne. Ze stejných důvodů je omezena i její svařitelnost.

Proto je někdy nutné používat mědi bez kyslíku. Odkysličení mědi se provádí různým způsobem, nejčastěji přidáním fosforu. Tyto mědi jsou označovány jako Cu-HCP, Cu-DLP nebo Cu-DHP. Tyto mědi lze i svařovat.
Zvláštním druhem je tzv. bezkyslíkatá měď Cu-OF. Vyrábí se bez odkysličujících přísad tavením a odléváním v ochranné atmosféře nebo vakuu.

Čistá měď s vynikající elektrickou vodivostí má poměrně nízké mechanické vlastnosti a špatnou obrobitelnost. Proto byly vyvinuty, speciální slitiny mědi, které při zachování elektrické vodivosti mají i dobré mechanické vlastnosti. Je to dosaženo velmi malým množstvím přísad jako je kadmium, chrom, zirkon, stříbro, beryllium, nikl, kobalt, křemík, wolfram nebo telur. Mnohé z těchto slitin lze precipitačně vytvrzovat a tím zlepšovat jejich vlastnosti.

Speciální nízkolegované slitiny mědi

Jedny ze základních nízkolegovaných slitin mědi jsou CuCr (dnes méně používaná) a CuCrZr. Tyto slitiny mají po vytvrzení velmi dobrou elektrickou vodivost a podstatně vyšší pevnost. Proto jsou využívány zejména na výrobu elektrod svařovacích strojů.
Slitina CuAg si zachovává elektrickou vodivost, ale díky stříbru má vyšší rekrystalizační teplotu a tím se zvyšuje její použití při zvýšených teplotách ať provozním nebo lokálně ohřívaným např. letováním. Proto je vhodná na výrobu komutátorů a různých součástí elektrických strojů.
Slitina CuTe má velmi dobrou obrobitelnost, aniž by se podstatně snížila její elektrická vodivost. Telur zde zaručuje nejen dobrou obrobitelnost ale i lámavou třísku. Proto je vhodná pro obrábění na CNC strojích.
Řadu těchto nízkolegovaných elektrovodných slitin je rozšířena o slitiny s berylliem, kobaltem popř. niklem např. CuBe2, CuCo2Be, CuCoNiBe nebo CuNi2Si. Mají proti běžným berylliovým bronzům téměř dvojnásobnou elektrickou vodivost. Použití jako předchozí slitiny.
Z důvodu použití lze do této skupiny zařadit i kompozitní materiál W-Cu. Má dobrou obrobitelnost, vysokou pevnost a odolnost proti opalování. Použití je stejné jako u CuCrCuCrZr tzn. pro výrobu elektrod svařovacích strojů, ale s vyššími požadavky na uvedené vlastnosti těchto slitin.

Měď a speciální slitiny mědi mají vynikající vlastnosti při svařování a pájení měkkými a tvrdými pájkami, vyznačují se dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, jsou kujné a odolné proti korozi. Měď se používá jako materiál pro vedení elektrického proudu a tepelné energie, jako stavební materiál ( např. pro krytiny).  Měrná hmotnost čisté mědi je 8,9 g/cm³. V naší nabídce naleznete měděné desky a plechy. Standardní šířky a délky desek a plechů jsou závislé na jejich tloušťce. Rádi upřesníme na dotaz. Měděné plechy a desky o tloušťce nad 15 mm je možné dodávat v různých formátech a tvarech dle požadavků. Dodáváme také měděné fólie, měděné pásy, měděné dráty, měděné trubky a měděné tyče. Měděné dráty mohou být dodány ploštěné a čtyřhranné s galvanickou úpravou. Měděné trubky nabízíme tažené, lisované nebo je možné dodat také trubky čtyřhranné a šestihranné.

Měď a speciální slitiny mědi

EN 1652 (DIN 1787)

EN 1652 (DIN 1787)

standardní rozměry EN 1652 (DIN 1751)

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]*

délka [mm]*

Cu-ETP (E-Cu57)

CW004A (2.0060)

1,0 – 50

300, 600, 1 000, 1 200, 1 500, 2 000

2 000, 2 500, 3 000

Cu-OF (OF-Cu)

CW008A (2.0040)

0,10 – 20,0

1 000, 1 500, 2 000

2 000, 2 500, 3 000

Cu-HCP (SE-Cu)

CW021A (2.0070)

2,0 – 200

1 000, 1 500, 2 000

2 000, 2 500, 3 000

Cu-DHP (SF-Cu)

CW024A (2.0090)

0,20 – 8

1 000, 1 500, 2 000

2 000, 2 500, 3 000

* Standardní šířky a délky desek a plechů jsou závislé na jejich tloušťce. Na dotaz budou upřesněny.

Plechy a desky uvedených slitin o tloušťce nad 15 mm je možné dodávat v různých formátech a tvarech dle požadavků.

EN 1652 (DIN 1787)

EN 1652 (DIN 1787)

rozměry EN 1652 (DIN 1791)

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]*

stav a jakost

Cu-ETP (E-Cu58)

CW004A (2.0060)

0,006 – 0,010

< 1 – 300

měkké nebo tvrdé

Cu-OF (OF-Cu)

CW008A (2.0040)

0,010 – 0,200

< 1 – 650

měkké nebo tvrdé

Cu-HCP (SE-Cu)

CW021A (2.0070)

0,200 – 0,500

< 1 – 650

měkké nebo tvrdé

CuZn 0,5

CW119C (2.0205)

0,010 – 0,200

0,200 – 0,500

< 1 – 650

měkké nebo tvrdé

EN 1652 (DIN 1787)

EN 1652 (DIN 1787)

rozměry EN 1652 (DIN 1791)

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]*

stav a jakost

Cu-ETP (E-Cu57)

CW004A (2.0060)

0,10 – 0,15

11 – 300

Cu-OF (OF-Cu)

CW008A (2.0040)

0,16 – 0,60

5 – 300

Cu-HCP (SE-Cu)

CW021A (2.0070)

0,61 – 2,00

20 – 300

podle EN 1652
(DIN 40500)

Cu-DHP (SF-Cu)

CW024A (2.0090)

2,01 – 3,00

21 – 300

EN 12166 (DIN 1787)

EN 12166 (DIN 1787)

slitina

číslo slitiny

průměr [mm]

stav a jakost

balení

Cu-ETP (E-Cu57)

Cu-OF (OF-Cu)

CW004A (2.0060)

CW008A (2.0040)

0,08 – 5,0

podle EN 12166
(DIN 40500)

na DIN cívkách nebo v kruzích

Dráty je možné dodávat: ploštěné, čtyřhranné, s galvanickou úpravou.

rozměry EN 12449, EN 13600, (DIN 1754)

slitina

označení

normy

průměr [mm]

tloušťka stěny [mm]

délka

stav a jakost

Cu-DHP (SF-Cu)

Cu-ETP (E-Cu57)

CW024A (2.0090)

CW004A (2.0060)

EN 12449 (DIN 1787)

EN 13600 (DIN 1787)

3,0 – 8,0

3,0 – 8,0

3,0 – 8,0

8,0 – 20,0

0,5 – 1,5

3,0 – 8,0

3,0 – 8,0

0,8 – 4,0

max. 5 m

EN 12449
EN 13600
(DIN 17671)

rozměry

slitina

označení

průměr [mm]

tloušťka stěny [mm]

délka

SF-Cu

E-Cu57

(2.0090)

(2.0060)

60,0 – 160,0

15,0 – 35,0

max. 5 m

Trubky je možné dodávat také čtyřhranné a šestihranné.

rozměry [mm]

slitina

číslo slitiny

Cu-ETP (E-Cu57)

CW004A (2.0060)

2,0 – 250

5,0 – 150

10,0 – 36

(6 – 200) × (3 – 30)

Cu-OF (OF-Cu)

CW008A (2.0040)

2,0 – 130

Cu-HCP (SE-Cu)

CW021A (2.0070)

4,0 – 250

Cu-DHP (SF-Cu)

CW024A (2.0090)

4,0 – 120

Střešní aplikace

EN 1652

EN 1652

standardní rozměry EN 1652

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]*

délka [mm]*

Cu-DHP

CW024A

0,55 / 0,60 / 0,70 / 0,80

1 000

2 000

Cu-DHP ***

CW024A ***

1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 ***

1 000

2 000

Stav polotvrdý nebo tvrdý

*** Na poptání

EN 1652

EN 1652

standardní rozměry EN 1652

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]*

CW024A

0,55 / 0,60 / 0,70

670, 1 000

Stav polotvrdý nebo tvrdý

Speciální slitiny mědi

EN 1652 (DIN 1787)

EN 1652 (DIN 1787)

standardní rozměry EN 1652 (DIN 1751)

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]*

délka [mm]*

CuCrZr

CW106C (2.1293)

5,0 – 100

1 000, 1 200, 1 500

2 000, 2 500, 3 000

CuBe2

CW101C (2.1247)

0,20 – 120

1 000, 1 200, 1 500

2 000, 2 500, 3 000

CuCo2Be

CW104C (2.1285)

10 – 100

1 000, 1 200, 1 500

2 000, 2 500, 3 000

CuNi2Si

CW111C (2.0855)

10 – 180

1 000, 1 200, 1 500

2 000, 2 500, 3 000

* Standardní šířky a délky desek a plechů jsou závislé na jejich tloušťce. Na dotaz budou upřesněny.

Plechy a desky všech uvedených slitin je možné dodávat v různých formátech a tvarech dle požadavků.

EN 1652 (DIN 1787)

EN 1652 (DIN 1787)

standardní rozměry EN 1652 (DIN 1791)

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]

stav a jakost

CuBe2

CuCo2Be

CW101C (2.1247)

CW104C (2.1285)

0,080 – 0,124

0,125 – 0,249

0,250 – 0,399

0,400 – 0,599

0,600 – 0,799

0,800 – 0,999

1,000 – 2,290

nad 2,300

2 – 180

2 – 210

2,5 – 210

3,2 – 210

5,0 – 210

8,0 – 210

12,7 – 210

jen v pruzích

podle EN 1652
(DIN 17672)

rozměry [mm]

slitina

číslo slitiny

CuCrZr

CW106C (2.1293)

5,0 – 250

8,0 – 200

10,0 – 36

(20 – 200) × (6 – 100)

CuNi2Si

CW111C (2.0855)

10,0 – 122

17,0 – 55

(40 – 100) × (20 – 40)

CuCo2Be

CW104C (2.1285)

6,0 – 250

10,0 – 100

12,0 – 36

CuBe2

CW101C (2.1247)

6,0 – 150

15,0 – 120

(20 – 100) × (10 – 60)

CuCo1NiBe

CW103C

6,0 – 250

10,0 – 150

(25 – 120) × (10 – 50)

CuTeP

CW118C (2.1546)

8,0 – 70

W-Cu

3,0 – 130

3,0 – 60

6,0 – 32

(8 – 100) × (5 – 30)