Mosaz

Mosaz je slitina mědi a zinku. Stejně tak jako měď je provázena různými přimíšeninami. Jejich obsah je však ve srovnání a mědí vyšší. Samozřejmě zhoršují elektrickou vodivost mosazí, ale ta není vždy prioritou těchto slitin.
Vhodnost použití mosazí je dána právě množstvím a druhem použitých přísad.

Rozdělení mosazí může být různé, a to buď podle příměsí, způsobu výroby, použití apod. Převážnou částí jsou mosazi pro tváření. Jsou vyráběny ve formě plechů, pásů, tyčí, drátů, trubek a speciálních profilů. Z pohledu mechanických vlastností mohou být dodávána ve stavu měkkém, polotvrdém, tvrdém, 1x a 2x pružinově tvrdém.

Při rozhodování, jakou mosaz použít je vždy nutné znát zejména její použití a způsob zpracování. Pro názornost jen několik poznatků: Obsah zinku ovlivňuje nejen mechanické, ale i fyzikální vlastnosti. Čím větší je obsah zinku tím poměrně rychle klesá elektrická a tepelná vodivost, ale také jsou více náchylné ke korozi (cca. nad 15 % Zn). Proto takovéto mosazi nejsou příliš vhodné pro použití v elektrotechnice.

Nejčastěji používanou slitinou je CuZn37, která vzhledem k nízkému obsahu mědi je cenově výhodná. Většinou se používá u méně namáhaných výrobků. Má však ještě jednu vlastnost, dobře se pokovuje a leští. S ohledem na tyto uvedené skutečnosti jsou mosazi s nižším obsahem zinku považovány za ušlechtilejší a všeobecně jsou označovány jako tombaky (CuZn20, CuZn15, CuZn10, CuZn5). 

Protože jejich fyzikální vlastnosti a chemická odolnost jsou velmi dobré, používají se tombaky jako náhrada mědi. Mají také lepší mechanické vlastnosti než měď a jsou i cenově dostupnější. V případě požadavků na složité výlisky a hluboké tahy se nejvíce používají mosazi s obsahem zinku přibližně 70 % tzn. CuZn32, CuZn33, CuZn30. 

Další skupinou mosazí jsou tzv. automatové mosazi, nejčastěji CuZn39Pb3 nebo už méně používaná CuZn40Pb2. I přesto, že přísada olova způsobuje problémy s tvářením, zde naopak působí příznivě na obrábění. Proto, jak už jejich název ukazuje jsou používány zejména při obrábění na CNC strojích. Velmi výrazný vliv na mechanické vlastnosti mosazí a odolnost proti korozi má nikl. Jsou to tzv. Niklové mosazi. Jsou známé už velmi dlouhou dobu pod různými názvy jako pakfong, alpaka, argentan, nové stříbro, čínské stříbro apod.

Nejvíce známé jsou slitiny CuNi12Zn24, CuNi18Zn20 a CuNi18Zn27. Samozřejmě s velkým rozvojem strojního a elektrotechnického průmyslu ale ochranou zdraví a životního prostředí jsou vyvíjeny další druhy speciálních mosazí např. mosaz hliníková, manganová, cínová, křemíková, niklová, bezolovnatá, vysokopevnostní s olovem, vysokopevnostní bez olova apod. 

Díky olovu má mosaz vynikající obrobitelnost. Je dobře tvárná a vodivá. Vyznačuje se vysokou odolností proti korozi. Mosazi tvářené mají 20 jakostních značek, mosazi značek Ms96, Ms90, Ms85 a Ms80 tzv. tombaky. Tombaky slouží k výrobě chladičů, loveckých nábojnic a rozbušek. Tombak se využívá pro výrobu lopatek parních turbín a na výrobu součástí hlubokým tažením. V naší nabídce naleznete mosazné desky a plechy, dráty, fólie a tyče. Standardní šířky a délky desek a plechů jsou závislé na jejich tloušťce. Rádi vám upřesníme na dotaz. Mosazné plechy ze slitin CuZn37, CuZn39Pb2 a CuZn37Mn3AlPbSi je možné dodávat v různých formátech a tvarech dle požadavků.

EN 1652 (DIN 17660)

EN 1652 (DIN 17660)

standardní rozměry EN 1652 (DIN 1751)

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]*

délka [mm]*

CuZn10 (Tombak)

CW501L (2.0230)

0,40 – 12

300

2 000

CuZn15 (Tombak)

CW502L (2.0240)

0,40 – 12

300

2 000

CuZn20 (Tombak)

CW503L (2.0250)

0,40 – 12

300

2 000

CuZn30

CW505L (2.0265)

0,40 – 12

600

2 000

CuZn33

CW506L (2.0280)

0,40 – 12

600

2 000

CuZn37

CW508L (2.0321)

0,05 – 50

600, 1 000, 1 250, 1 500

2 000, 2 500, 3 000

CuZn39Pb2

CW612L (2.0380)

0,80 – 150

600, 1 000, 1 250, 1 500

2 000, 2 500, 3 000

CuZn37Mn3Al2PbSi

(2.0550)

20 – 50

600, 1 000, 1 250, 1 500

2 000, 2 500, 3 000

* Standardní šířky a délky desek a plechů jsou závislé na jejich tloušťce. Na dotaz budou upřesněny.

Plechy a desky ze slitin CuZn37, CuZn39Pb2 a CuZn37Mn3Al2PbSi je možné dodávat v různých formátech a tvarech dle požadavků.

EN 1652 (DIN 17660)

EN 1652 (DIN 17660)

rozměry EN 1652 (DIN 1791)

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]

stav a jakost

CuZn10 (Tombak)

CW501L (2.0230)

CuZn12 (Tombak)

CuZn15 (Tombak)

CW502L (2.0240)

0,006 – 0,010

1 – 300

měkké nebo tvrdé

CuZn30

CW505L (2.0265)

CuZn37

CW508L (2.0335)

0,010 – 0,100

< 1 – 650

EN 1652 (DIN 17660)

EN 1652 (DIN 17660)

rozměry EN 1652 (DIN 1791)

slitina

číslo slitiny

tloušťka [mm]

šířka [mm]*

stav a jakost

CuZn10 (Tombak)

CW501L (2.0230)

CuZn15 (Tombak)

CW502L (2.0240)

0,10 – 0,15

11 – 300

CuZn20 (Tombak)

CW503L (2.0250)

CuZn30

CW505L (2.0265)

0,16 – 0,60

5 – 300

podle EN 1652
(DIN 17670)

CuZn33

CW506L (2.0280)

0,61 – 2,00

20 – 300

CuZn37

CW508L (2.0335)

2,01 – 3,00

21 – 300

Ostatní slitiny na dotaz.

Pásy je možné dodávat s galvanickou úpravou.

EN 12166 (DIN 17660)

slitina

EN 12166 (DIN 17660)

číslo slitiny

průměr [mm]

stav a jakost

balení

CuZn15 (Tombak)

CuZn20 (Tombak)

CuZn37

CW502L (2.0240)

CW503L (2.0250)

CW508L (2.0321)

0,08 – 11,0

podle EN 12166 (DIN 17677)

na DIN cívkách nebo v kruzích

Dráty je možné dodávat: ploštěné, čtyřhranné, s galvanickou úpravou.

rozměry

slitina

označení

průměr [mm]

tloušťka stěny [mm]

délka

CuZn37

CW508L

2,0 – 100,0

0,5 – 2,5

max. 5 m

CuZn39Pb3

CW614N

5,0 – 150,0

1,0 – 20,0

max. 5 m

CuZn37Mn3Al2Pb

CW713R

24 – 132

na dotaz

max. 3 m

CuZn37 trubky je možné dodávat také čtyřhranné a šestihranné.

rozměry [mm]

slitina

číslo slitiny

CuZn37

CW508L (2.0321)

4,0 – 20

CuZn39Pb3

CW614N (2.0401)

1,0 – 300

2,0 – 120

4,0 – 100

(5 – 120) × (2 – 60)

CuZn31Si1

CW708R (2.0490)

20,0 – 100

CuZn35Ni3Mn2AlPb

CW710R (2.0540)

8,0 – 120

CuZn37Mn3Al2PbSi

CW713R (2.0550)

6,0 – 300

10,0 – 120

14,0 – 60

(20 – 130) × (10 – 50)

CuZn40Mn2

CW723R (2.0572)

15 – 70

slitina

profil

rozměry

CW614N

CuSn39Pb3

na dotaz